Thor´s hammer???

June 10, 2019 at 23:32 (UT/GMT)
(Taurus) Astro-Seek.com
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====

Thor´s hammer???
https://www.starzology.com/thors-ha… From this example, how should I understand the thor´s hammer on my map?

Posts in topic

Page: 2 1
Sort posts:
June 15, 2019 at 02:58
(Aries) ram_goat » Snm Str
After 2011, I started to live more intensively and my life has changed greatly


benim tavsiyem olur
pluto hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmek
ve pluto enerjisi
işte hayatınızı değiştiren işte enerji olacak
ve onu değiştirerek
başka bir enerji değil
buraya çok insan geliyor
Büyük acıyla sefil
pluto enerjisinden dolayı
pluto enerjisi hayatlarında
çünkü listelerinde var
ama onlar enerjiyi anlamıyorlar
Bu onlara güç veriyor
ve yaşadıkları değişimlere güç veriyor

ama korkuyorlar
ya da enerjiyi anlamıyorum
bu yüzden doğru kullanmıyorlar
ya da enerjiyi kötüye kullanıyorlar
vahşi uçlara gitmek
bu gerekli olmadığında


**************************

my advice would be
develop a deep understanding of pluto
and pluto energy
that will be the energy at work transforming your life
and changing it
not some other energy
so many people come in here
miserable in great pain
because of pluto energy
pluto energy is in their lives
because it is in their charts
but they do not understand the energy
that powers them
and that powers the changes they experience

but they are scared
or do not understand the energy
so they do not use it correctly
or they misuse the energy
going to wild extremes
when this is not needed
June 15, 2019 at 02:42
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
Something that has happened in my life is to die and die and resurrect
June 15, 2019 at 02:30
(Aries) ram_goat » Snm Str
peki bu iyi bir şey

ve kötü bir şey

her ikisi de

bu zirve
çekiç
pluto olarak

pluto işaretidir
ölüm
yeniden doğuş
dönüşüm

ayrıca büyük enerji gezegeni

aynı zamanda karanlık duyguların
kölelik
imha
tabu

en derin soruların çoğu
insanlar forumda soruyor
pluto enerjisiyle uğraşmak
ve pluto kuvvetleri

anlayamadıkları enerji veya
enerjiyi nasıl kullanacağını bilmezler

ve şimdi kendi durumuna bak
çekiç sapı nereye işaret ediyor?

Plüton....
ve....
pluto içinde pluto !!!!....
June 15, 2019 at 02:23
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
I mean, it´s in my soul to be different, and that´s why I never follow the herd. ?
June 15, 2019 at 02:21
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
This effect has two aspects as if it were a dark vortex! I carry both anger and compassion in me! My heart is always in favor of compassion and compassion, but I know that its value is not well understood and that in time it turns into a secret and fireball like me. I´ve recently realized that I can´t stand this service situation any more. After 2011, I started to live more intensively and my life has changed greatly
June 15, 2019 at 02:20
(Aries) ram_goat » Snm Str
I´m not there wherever the water flows

Okyanusun yanında yaşamıyorsun demek mi istiyorsun?
June 15, 2019 at 02:16
(Aries) ram_goat » Snm Str
o sayfanın dili
uğursuz ve karanlıktı
Düşündüm.
tarzım değil.
beğenmedim tonu

o yazar gibi görünüyordu
seni korkutmaya çalışıyordu
o zaman kafanı karıştır
böylece sana bir şey satabilirlerdi


it seemed like that writer
was trying to scare you
then confuse you
so they could sell you something
June 15, 2019 at 02:13
(Aries) ram_goat » Snm Str
Hizmetten hapsolmuş hissi anlayabilirim
diğerleri

Kendi tarzımda da bunu yapıyorum

hayatımda çevremdeki insanlar için
aile için

bunu değiştirmek
benim pluto geçişim geldi
benim için çok zor oldu
zor yıllar

benim için
pluto geçişleri geldi ve geçecek
senin için olacağını düşünüyorum
tüm yaşamın
ama yoğun değil.

bunun bir ömrünü hayal et
sadece 7 yıl yaşadım.
bu benim deneyimim.
June 15, 2019 at 02:06
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
you think i´m interesting!? I´m not there wherever the water flows so i have a picture with a tractor
June 15, 2019 at 02:04
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
What is ominous or dark?
June 15, 2019 at 02:03
(Aries) ram_goat » Snm Str
Always clear and opposite to water!
tractor in the picture as an example of this

sen ya da ben?

you or me?
June 15, 2019 at 02:02
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
Sometimes I feel that someone else is living inside me. I think the reason is that the apex effect must have! (Just thought out loud)
June 15, 2019 at 02:02
(Aries) ram_goat
bu yorum
biraz karanlık görünüyordu
uğursuz.
mantıksız.
Bu meselelerin bence olduğunu düşünüyorum
daha mantıklı ve rasyonel.

that interpretation
seemed a bit dark
sinister.
irrational.
I tend to think these matters are
more logical and rational.
June 15, 2019 at 01:59
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
Always clear and opposite to water! tractor in the picture as an example of this ☺
June 15, 2019 at 01:58
(Aries) ram_goat » Snm Str
I´m constantly serving, but it´s clear that I can´t implement it for my own life, and that makes me nervous. And I´m like my own family counselor. (my family)

bu gerginlik
güneş ve jüpiter
kare
çekiç parçası

this is the tension of the
sun and jupiter
square
a piece of the hammer
June 15, 2019 at 01:54
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
the basis of the problem is that I cannot reclaim my sacrifice! The most important reason for me to have too much empathy and sensitive thinking and to keep my mouth shut! So my ability to analyze has improved with more
June 15, 2019 at 01:52
(Aries) ram_goat » Snm Str
güzel
forumda olduğun için
Bunu bütün insanlar için yapmam.
Çoğu insanı çok ilginç bulmuyorum
ama sen ilginçsin

belki sadece traktör resimlerini severim

:4: :4:
June 15, 2019 at 01:46
(Aries) ram_goat » Snm Str
Bu çekiç düşünüyorum
korkunç değil
ama ayna gibi
söylediğin sorunu yansıtıyor


Ben de bir şeyler öğreniyorum
bu şekilde çeviri

******

I think this hammer
not terrible
but mirror-like
reflects your problem
June 15, 2019 at 01:42
(Aries) ram_goat » Snm Str
Evet.
Birkaç düşüncem var
güneş meydan jüpiter
çekiçte
değil
kötü bir yönü

bazı insanlar sahip
ciddi talihsizlik
yaşamları için
astroloji şemalarında

********

yes.
I have a couple of thoughts
sun square jupiter
in the hammer
is not
a bad aspect

some people have
serious misfortune
for their life
in their astrology chart
June 15, 2019 at 01:36
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
You are successful in Turkish translation I appreciate you :75: :16: :1:
June 15, 2019 at 01:34
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
what I was talking about on the other topic in the forum was this topic itself!what I´ve felt throughout my life and what I´ve done is a family or environment where I do something for everyone and I´m constantly serving, but it´s clear that I can´t implement it for my own life, and that makes me nervous. And I´m like my own family counselor. (my family)
June 15, 2019 at 01:28
(Aries) ram_goat » Snm Str
okudun mu
iyi bir türkçe çeviri
astrolojik evlerin mi?
ev 1, 11, 6
her biri
parçası
çekiç

ev 6
hizmet evi ve
emek evi

belki aileye hizmet
ve arkadaşlar

çekiç enerjisi
bu şekilde ifade edilir
bu evde
6


##################

have you read
any good turkish translation
of astrological houses?
house 1, 11, 6
each one is
a part of
the hammer

house 6 is
a house of service and
house of labor

maybe service to family
and friends

the hammer energy
is expressed in this way
in this house
6
June 15, 2019 at 01:22
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
6. There are saturn sagittarius and scorpio in the house, and they are retro and affect apex movement? :63: :63:
June 15, 2019 at 01:18
(Aries) ram_goat » Snm Str
akrep burcu
ev 6
balık jüpiter
ev 11
İkizler içinde güneş
ev 1

güneş meydan jüpiter
her ikisi de ifade edildi
akrep burcunda pluto aracılığıyla

##################################

pluto in scorpio in house 6

jupiter in pisces in house 11

sun in gemini in house 1

sun square jupiter
both expressed
through pluto in scorpio
June 15, 2019 at 01:14
(Taurus) Astro-Seek.com » ram_goat
System message: Post has been written by user Snm Str, who already deleted profile on this website:
=====
I have the patience I need until I get the best result, but I´m impatient for simple things and I can´t tolerate irrationality. :4: :16:
Posts: 41-17 16-1
« previous  next » »|
Current Planets, Astrology Transits, Chart of this moment
Current planets
Planetary positions
Show chart »
Lunar calendar 2022
Moon calendar
Moon in Virgo Virgo
Show calendar »